Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 02-10-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
gourmetslagter med speciale i slagtning0 

Hvis I også ønsker godkendelse til specialerne butik eller delikatesse, kan I ansøge om dette på hjemmesiden for Slagterfagets Fællesudvalg.

Oplysninger om uddannelsen


 

Vil praktikstedet sørge for, at eleven kan få oplæring i slagtning af:JaNej
Okser: :
Kalve: :
Grise: :
Lam: :
Heste: :


 

Udstyr (sæt kryds)JaNej
El-spil: :
El-kniv: :
El-sav: :

Ansøgers bemærkning: